Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Нормативні документи

1.      Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305.  
2.      Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 №455.

3.      Примірне положення «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

4.      Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553.            
5.      Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів». 
6.      Указ Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».
7.  Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 №1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу».

8.  Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 №310 з доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки країни від 01.12.1998 №419.

9.  Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 №1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів». 

10.  Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя в здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах».

11.  Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522.                  

 

12.  Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку».
13.  Санітарні правила та вимоги влаштування і утриманні дошкільних закладів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1985 №3231/85.
14.  Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 №509.
15.  Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 №1/9/153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах».
16.  Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 №32. 
17.  Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.06.2000 №240. 
18.  Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667. 
19.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах». 

 

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти

 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.                                                                    

2. Інструктивно-методичний лист МОН України «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі».                                                                                              

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах».    

                                                                                    

4. Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 №1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах».                                                                                                

9. Лист Міністерства освіти і науки України «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у  навчальному році».                                                                                      

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 №1/9/510 «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».        

                                                  

11. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 №1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».                                                                                             

12.   Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9 -811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

 

Організація харчування дітей у дошкільних

 

навчальних закладах.

 

 

1.      Закон України «Про дитяче харчування».                                                                              

2.      Постанова Кабінету Міністрів країни від 26.08.2002 №12436 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів».                                                                                                                

3.      Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329.          

   

4.      Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».                                                                                                                 

5.      Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 №258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

                          

6.      Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227.                                                                                           

7.      Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».                                                                          

8.      Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 №1/9-795 «Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь».

 

 

Медичне обслуговування

 

 

1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1406.2001 №826.                                                                                                      

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».                                                                                       

3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».

                                                 

4. Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».  

                                                             

5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі».                                                                                                   

6.  Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». 

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота

 

 

1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №903/8224.  

                                                         

2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 №904/822.      

                                 

3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 №458.      

                       

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 №1/9-438 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». 

 

Витяг із Закону України "Про дошкільну освіту"

 

Стаття 33

 

Соцiальний захист дiтей дошкiльного вiку

 

     1.  Держава забезпечує соцiальний захист, пiдтримку дiтей дошкiльного вiку, особливо дiтей – сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, тривалого лiкування та реабiлiтацiї, а також дiтей iз малозабезпечених та багатодiтних сiмей.

 

            2.  Дiтям – сиротам, посбавлених батькiвського пiклування, гарантовано право на збереження родинних стосункiв, утримання у державних i комунальних дошкiльних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових i житлових прав згiдно iз законодавством України.

 

Стаття  36

 

Права та обов'язки батькiв або осiб, якi їх замiнюють

 

     1.  Батьки або особи, якi їх замiнюють, мають право:

Ø     обирати дошкiльний навчальний заклад та форму здобуття дитиною         дошкiльної освiти;

Ø     обирати i бути обраними до органiв громадського самоврядування дошкiльного навчального закладу;

Ø     звертатись до вiдповiдних органiв управлiння освiтою з питань розвитку, виховання i навчання своїх дiтей;

Ø     захищати законнi iнтереси своїх дiтей у вiдповiдних державних органах i судi.

 

            2.  Батьки або особи, якi їх замiнюють, зобов'язанi:

Ø     виховувати у дiтей любов до України, повагу до нацiональних, iсторичних, культурних цiнностей українського народу, дбайливе ставлення до довкiлля;

Ø     забезпечувати умови для здобуття дiтьми старшого дошкiльного вiку за будь – якою формою;

Ø     постiйно дбати про фiзичне здоров'я, психiчний стан дiтей, створювати належнi умови для розвитку їх природних задаткiв, нахилiв та здiбностей;

Ø     поважати гiднiсть дитини;

Ø     виховувати у дитини працелюбнiсть, шанобливе ставлення до старших за вiком, державної i рiдної мови, до народних традицiй i звичаїв.