Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Методична робота

 

 

 

 

       Дошкільний заклад працює над

 

       обласною науково-методичною 

 

        проблемою "Креативна освіта

 

для розвитку інноваційної особистості"

 

 

Головна мета проекту розробка та

 

апробація моделей  креативної регіональної

 

освіти, визначення основних показників

 

творчої компетентності особистості,

 

запровадження інноваційних технологій

 

розвитку творчого потенціалу учнів,  

 

удосконалення системи психолого-

 

педагогічного супроводу особистості  в

 

системі креативної освіти.

 

 

Працюємо за програмами затвердженими МОН України:

*«Українське дошкілля», Білан О.І,  Возна Л.М., Максименко О.Л.,  ТОВ «Мандрівець» 2012р.
*Програма розвитку дітей старшого віку «Впевнений старт», Андрієтті О.О.,
Голубович  О.П., Київ  2010р.
*Нова  редакція Базового компонента дошкільної освіти, за ред.. Кононенко О.П.
Дошкільне виховання, 2012р.

Зміст та ефективність роботи методкабінету

         Педагогічний кабінет закладу є центром методичної роботи, здійснює навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу. Оформлення та оснащення педагогічного кабінету відповідає сучасним вимогам.

     В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти:

- Конституція України;

- Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

- Конвенція про права дитини;

- Інструкція «Про ділову документаціяю в дошкільних закладах»;

- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;

- Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

- Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку    української державності;

- Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;

- Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;

- Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;

- Концепція екологічної освіти України;

- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.

         Насиченість та змістовність матеріалів методичного кабінету дає можливість ефективно проводити інформаційно-довідкову роботу, педколективу самостійно підвищувати й удосконалювати фахову майстерність шляхом впровадження в практику роботи досягнення науки, ППД, новітніх педагогічних технологій.

      Складовою діяльності педкабінету е методичний куточок, до якого входять:

- Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення;

- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи;

- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі, місті;

- Атестаційний куточок;

- Стенд «Готуємось до педради».

     Відповідно до вимог оформлені довідки та накази по тематичних перевірках, матеріали педрад, семінарів-практикумів, педвівторків що проводилися.

     Методична література (в достатній кількості) зберігається у шафах за розділами програми. Так само в пронумерованих папках зберігаються розробки занять, свят, розваг та інших видів діяльності дошкільників.   

     Невід’ємною складовою роботи кабінету є ведення та постійне поповнення змісту картотеки методичного кабінету ( по розділах програми), що дозволяє педагогам витрачати менше часу на пошуки відповідних матеріалів для занять.

         Зібрано велику кількість матеріалів для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації  щодо проведення інтерактивних форм роботи з батьками.

         В методичному кабінеті достатня кількість матеріалів та методик обстеження дітей різних вікових груп, завдання на виявлення рівня пізнавальної активності вихованців, які вихователі широко використовують для проведення діагностики та планування корекційної роботи з дітьми.     

 

 Рівень методичної роботи

         Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

        Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування  у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у Концепції розвитку дошкільного виховання,  обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців:

         Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи і вимогам МОН України про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами.

       В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи) та індивідуальні (стажування, самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.

      В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів.

        Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню тем до курсового та після курсового завдання. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.

      Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. Розпочала роботу Школа молодого вихователя, до плану роботи якої входять різноманітні форми методичної роботи: аналіз планів, консультації, методичні рекомендації, методичний тренінг, анкетування,  відвідування та перегляд занять, робота з документацією). За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.

      Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: проблемний стіл, методичні посиденьки, методичний ринг, диспути, дискусії, «мозковий штурм»

        Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, діагностичних карт, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.