Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Правила прийому

          Щоб ваша дитина почала відвідувати наш дошкільний заклад Вам необхідно мати при собі:

Ø      

медичну карту з заключеням педиатра;

Ø      

карту щеплень;

Ø     

  свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків;

Ø      

заяву батьків.

 

 

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
 

1.За дитиною  зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 

2.Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:
-   за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
-    на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
-    у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

3. Батьки зобов”язані:

·   вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 10 числа поточного місяця;

·  своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

·  віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

·  приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

·    дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;

·  своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;

·   у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу;

·    у разі тимчасової відсутності дитини сповіщати, як дитина буде відвідувати навчальний заклад після  20 числа поточного місяця.
 

4. Батьки мають право:

·   вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації  додаткових послуг;

·   відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;

·   заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.