Саксаганський район. КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Сторінка методиста

Завдання та обов’язки вихователя методиста ДНЗ:  

 

Здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу.

 

 

 

     Організовує розроблення перспективних планів роботи дошкільного закладу (на рік, квартал, місяць тощо).

 

 

 

 Забезпечує умови для ефективного педагогічного процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

 

 

 

  Сприяє реалізації диференційованого підходу до дітей, виявленню їхніх індивідуальних особливостей, задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, таланту, впровадженню педагогіки співробітництва, особистісно орієнтованої освіти.

 

 

 

    Надає методичну допомогу педагогічним працівникам, зокрема, допомагає їм складати плани освітньої роботи з дітьми, коректує ці плани, стежить за їх виконанням.

 

 

 

    Організовує роботу методичного кабінету дошкільного закладу відповідно до завдань, визначених Типовим положенням про методичний кабінет дошкільного закладу.

 

 

 

Відповідає за оснащення методичного кабінету, залучає до цієї роботи педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, громадськість, благодійні організації.

 

 

 

    Систематично аналізує ефективність діяльності методичного кабінету; під час визначення перспектив у роботі орієнтується на здобутки, виявлені труднощі, недоліки, пропозиції і побажання всіх учасників освітнього процесу.

 

 

 

  Організовує роботу творчих груп педагогів дошкільного закладу з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду, розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу, організації різних видів і форм діяльності дітей, методичних рекомендацій для педагогів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення.

 

 

 

   Вивчає й узагальнює перспективний педагогічний досвід, поширює його серед педагогів.

 

 

  Організовує наставництво молодих спеціалістів, надає допомогу студентам педагогічних вузів у проходженні практики.

 

   Консультує батьків або осіб, які їх замінюють, з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

 

    Бере участь у визначенні змісту роботи педагогічної ради.

 

    Сприяє підготовці та проведенню засідань батьківських комітетів, піклувальних рад тощо.

 

   Допомагає створити сприятливий емоційно-психологічний клімат у педагогічному колективі.

 

   Настановленнями та особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.

 

 

        Налагоджує співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами на рівні дитячих і педагогічних колективів для забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

 

 

    Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

 

 

   Контролює забезпечення здорових і безпечних умов виховання, навчання, праці.

 

 

    Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед дітей під час освітнього процесу.

 

 

  Організовує роботу з пропоганди педагогічних знань серед батьків або осіб, які їх замінюють, із забезпечення наступності у роботі дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів.

 

 

    Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, науково-теоретичну та методичну підготовку, загальну культуру.

 

 

   Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

 

 

    Проходить навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

 

 

    Ефективно застосовує теоретичні професійні знання у практичній педагогічній та методичній діяльності.

 

  Орієнтується на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

 

    Веде відповідну документацію.

 

     Співпрацює з міським методичним кабінетом, з обласним інститутом післядипломної  педагогічної освіти.

 

  Є керівником методичного об’днання  вихователів груп раннього віку району.

 

    Бере участь  у роботі  методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах, організованих міським відділом освіти.

 

      Спільно  із завідувачем здійснює управління діяльністю дошкільного навчального закладу  ( у методичній частині).

 

 

Науковий рівень методичної роботи:


     Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.


    Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах, семінарах, методичних об’єднаннях, консультаціях, колективних переглядах .

 

      З метою забезпечення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ використовуються традиційні та нетрадиційні форми організації навчання педагогічного колективу: 


педагогічні ради, 


семінари - практикуми, 


медико-педагогічні наради,

 
творчі звіти педагогів, 


педагогічні консиліуми,


круглий стіл, 


ділові ігри, 


вікторини, 

 


дискусії.