КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Нормативна база

 

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів

 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н  А  К  А  З

 

19.10.2017

            м. Кривий Ріг

                               № 346

 

Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти

 

Відповідно до ст.ст. 26, 30, 78, 79 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017, з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад, керівникам закладів освіти комунальної власності міста, які здійснюють бухгалтерський облік самостійно забезпечити:

1.1.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.

1.3. Формування відкритих та загальнодоступних ресурсів з інформацією про свою діяльність та оприлюднення такої інформації.

1.4. Оприлюднення на власних веб-сайтах інформації щодо:

1.4.1. Кошторисів доходів та видатків на відповідний рік, щорічно до 1 лютого;

1.4.2. Фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів у звітному році;

1.4.3. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством;

1.4.4. Інформацію про стан виконання бюджету у розрізі статей доходів і видатків, не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

1.5. Щоквартальне оновлення інформації, зазначеної у 1.4.2, 1.4.3 цього наказу, щодо прогнозних показників запланованих коштів на бюджетний рік по кожному навчальному закладу та фактично використані кошти.

 

2. Категорично заборонити збір готівкових коштів, учасниками освітнього процесу та працівниками закладів на території навчальних закладів.

3. Начальникам відділів освіти виконкомів районних у місті рад провести навчання керівників закладів освіти з питань складання бюджету закладу.

 

4. Платні освітні та інші послуги надавати відповідно до вимог п.3 ст. 78 Закону України «Про освіту».

 

5. Покласти персональну відповідальність за вчинення протиправних дій щодо збору коштів у закладах освіти комунальної власності міста, приховування інформації про надходження та використання всіх отриманих коштів, за своєчасність та достовірність надання інформації розміщеної, на онлайн-ресурсі на начальників відділів освіти виконкомів районних у місті рад та керівників закладів.

 

6. Оприлюднити даний наказ на сайті управління освіти і науки та        КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради в термін до 31.10.2017 р.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник управління                                                                          Т. Кріпак

 

 

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб

 

ВИКОНКОМ  КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

 

Н  А  К  А  З

        

31.10. 2016

       м.Кривий Ріг                            

          №333

 

Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб

 

На виконання розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста», відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» та з метою дотримання навчальними закладами міста вимог законодавства щодо отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Начальникам  відділів освіти виконкомів районних у місті рад:

1.1.         Вжити необхідних заходів щодо неухильного виконання вимог чинного законодавства стосовно отримання, обліку та прозорості використання благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб в закладах освіти району.

1.2.         Провести інструктивно-методичні практикуми для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

1.3.         Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання.

1.4.         Включати до планів перевірки навчальних закладів з питань стану фінансово-господарської діяльності питання щодо  надходження, обліку та використання благодійних внесків.

 

2.                Директорам загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам позашкільних навчальних закладів:

2.1.       Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

2.2.       Не допускати незаконного збирання коштів працівниками навчальних закладів і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку.

2.3.       Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб із залученням працівників централізованої бухгалтерії відділів освіти виконкомів районних у місті рад.

2.4.       Встановити дієвий контроль за отриманням, використанням та обліком благодійних внесків у навчальних закладах.

2.5.       Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів та у засобах масової інформації.

2.6.       Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.7.       Систематично, не рідше одного разу на півріччя, та щорічно до 10 червня проводити звітування про використання коштів, отриманих як благодійні внески, перед педагогічними колективами, радами та піклувальними радами навчальних закладів, батьківською громадськістю. 

2.8.       Про вжиті заходи інформувати управління освіти і науки виконкому міської ради до 01 січня щорічно.

 

3. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки виконкому міської ради Басову Т.Л., контроль – залишаю за собою. 

 

                   В.о.начальника управління                                                            Т.Кріпак

 

Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста 

                             

                                        КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

24.10.2016

м. Кривий Ріг

№ 200-р

 

⌐                                                         ¬

Про дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.    Управлінню освіти і науки виконкому Криворізької міської ради (Кріпак Т.П.) ужити заходів щодо заборони керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів особисто (або через членів педагогічного колективу) здійснювати отримання благодійних внесків від фізичних і юридичних осіб. 

 

2.    Виконкомам районних у місті рад (Солод В.М., Коритнік В.В., Беззубченко В.В., Ратінов І.Г., Шаповалов Г.А., Нєженцев С.В., Рижков Є.В.):

2.1. Здійснювати моніторинг своєчасного оприбуткування закладами освіти товарно-матеріальних запасів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб, у тому числі на рахунки закладів, відкриті в територіальних органах Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області.

2.2. Організувати проведення інструктивно-методичних практикумів для керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів спільно з головами батьківських комітетів (рад) з питань дотримання вимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності.

 

3.    Керівникам комунальних загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста:

3.1. Дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері благодійної діяльності.

3.2. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на веб-сайтах навчальних закладів.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Бєрлін В.М.

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.Вілкул