КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Моніторинг якості дошкільної освіти

 

 

 

 

Проведення моніторингу основних компетенцій дітей дошкільного віку

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм. У сучасному дошкільному навчальному закладі актуальними є питання, пов'язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема - розвитку життєвої компетентності дошкільників.

 

Основним документом, який регламентує проведення моніторингу в дошкільній галузі є наказ Міністерства освіти і науки України від 11.04.2008 р. № 309 «Про проведення моніторингу стану дошкільної освіти».

 

 

МОНІТОРИНГ– ЦЕ КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЗІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СИСТЕМНИЙ ДОВГОТРИВАЛИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ТА ТЕНДЕНЦІЯМИ РОЗВИТКУ КОЖНОЇ ДИТИНИ.

Він є необхідною складовою освітньої діяльності педагога. Завдяки моніторингу педагог може з’ясувати, чи у правильному напрямі він здійснює освітній процес, і вчасно внести потрібні корективи.

Головною метою моніторингу є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, стану організації освітнього процесу в ЗДО, отримати оперативну інформацію про реальний стан та тенденції змін об'єкта діагностування для корекції педагогічного процесу.

ЗАВДАННЯ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Виявити якість практичної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та отримати об’єктивну інформацію.

2. Дослідити рівень засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми ЗДО

3. Провести порівняльний аналіз відповідності фактичних результатів освітньої діяльності прикінцевій меті – вимогам Державних стандартів дошкільної освіти.

4. Визначити чинники, які сприяють покращенню виконання освітньої програми в ЗДО

5. Надати рекомендації педагогам і батькам дошкільників стосовно визначення шляхів покращення якості дошкільної освіти, спираючись на результати моніторингу.

ЗАГАЛЬНИМИ ОЗНАКАМИ МОНІТОРИНГУ Є:

1. Наявність завдань педагогічного оцінювання стану об'єкта діагностики.

2. Системність і повторюваність моніторингу як виду педагогічної діяльності, що здійснюють у типових ситуаціях на певних етапах освітнього процесу.

3. Використання методик спеціально адаптованих до конкретних ситуацій і умов.

Суб’єктами освітнього процесу є діти.

Об’єктами моніторингу є:

· інформація про учасників освітнього процесу;

· навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове забезпечення освітнього процесу;

· результати освітнього процесу ( навчально-пізнавальної, творчої, ігрової діяльності, тощо)

 

УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГОВОГО ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАОСВІТНИМИ НАПРЯМКАМИ БКДО ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2020-2021 н.р.:

 

ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ № 1 (3-й рік життя)

 

 

Розділ програми

РЗП

Д

С.р

П.р.

«Особистість дитини»

43%

2%

83 %

15 %

«Дитина у соціумі»

46%

5%

80%

15%

«Дитина у природному довкіллі»

41%

1%

83%

16%

«Дитина у світі культури»

39%

4%

70%

26%

«Гра дитини»

49%

14%

70 %

16%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

40%

0%

80%

20%

 «Мовлення дитини»

37%

5%

57%

38%

 

 

ГРУПА РАННЬОГО ВІКУ № 6   (3-й рік життя)

 

Розділ програми

РЗП

 Д

С.р

П.р.

«Особистість дитини»

42%

8%

54%

38 %

«Дитина у соціумі»

49%

30%

20 %

50%

«Дитина у природному довкіллі»

39%

0%

70%

30%

«Дитина у світі культури»

40%

7%

44%

49%

«Гра дитини»

38%

0%

25%

75%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

42%

0%

50%

50%

«Мовлення дитини»

35%

3%

59%

38%

 

ГРУПА МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  № 5  (4-й рік життя)

 

Розділ програми

РЗП

 

Д

С.р

П.р.

«Особистість дитини»

41%

0%

31 %

69 %

«Дитина у соціумі»

38%

0%

42 %

58 %

«Дитина у природному довкіллі»

37%

0%

44%

56%

«Дитина у світі культури»

36%

0%

44%

56%

«Гра дитини»

46%

0%

70%

30%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

36%

 0%

28%

72%

«Мовлення дитини»

41%

0%

54%

46%

 

ГРУПА СЕРЕДНЬОГО  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  № 4  (5-й рік життя)

 

Розділ програми

РЗП

 

Д

С.р

П.р.

«Особистість дитини»

62%

3%

97%

0%

«Дитина у соціумі»

60%

3%

97 %

0%

«Дитина у природному довкіллі»

52%

0%

90%

10%

«Дитина у світі культури»

50%

1%

98%

1%

«Гра дитини»

64%

5%

95%

0%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

60%

 0%

100%

0%

«Мовлення дитини»

60%

8%

91%

1%

 

РІНОВІКОВА ГРУПА № 3 (4,5-й рік життя)

 

Розділ програми

РЗП

Д

С.р

П.р

4р.ж

5р.ж

4р.ж

5р.ж

4р.ж

5р.ж

4р.ж

5р.ж

«Особистість дитини»

58%

67%

21%

34%

50%

33 %

29%

33 %

«Дитина у соціумі»

 

48%

 

52%

16%

0%

42%

89 %

42%

11 %

«Дитина у природному довкіллі»

40%

 

64%

0%

33%

33%

67%

67%

0%

«Дитина у світі культури»

 

40%

 

62%

0%

44%

47%

22%

53%

34%

«Гра дитини»

 

58%

 

72%

25%

49%

42%

34%

33%

17%

 «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

40%

 

54%

 0%

 0%

50%

33%

50%

67%

 «Мовлення дитини»

 

43%

50%

17%

5%

30%

85%

53%

10%