КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Освітній процес. Освітня програма на 2020/2021 нр.

Для забезпечення освітнього процесу, створення оптимальних соціально-психологічних умов, для формування компетентної особистості в дошкільному закладі працюють:

 

Методичний кабінет

              методист: Поповіченко Марина Михайлівна

              освіта: вища, педагогічна

В методичному кабінеті систематизовано кращій педагогічний досвід педагогів міста, району, які сприяють підвищенню професійного рівня методичної грамотності та творчої активності педагогів.

 

Музичний зал

              музичний керівник: Лариса Юріївна Фіщенко

              освіта: середня спеціальна

Основний напрямок - створення оптимальних умов для розвитку здібностей та талантів малюків.

 

 Спортивний зал

Заняття з фізичної культури розвивають у дітей інтерес до систематичного фізичного удосконалення, формування фізичної компетентності.

 

     Освітній процес здійснюється відповідно до Базового компоненту України та державних базових програм розвитку дошкільників.

         В основі роботи з дітьми - цілісний підхід до виховання компетентної особистості, впровадження особистісно-орієнтованого навчання, розвиток здібностей та інтересів дітей з перших років життя.

 

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу:

* створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності;

* формування морально-естетичної особистості на основі відродження національних приоритетів, використання духовної спадщини українського народу;

* практична реалізація методу індивідуального медико-психологічного супроводу з метою збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

                               Організація та зміст освітнього процесу

 

Організація освітнього процесу  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

 

Зміст освітнього процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.,  що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

 

Заклад дошкільної освіти та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

 

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Мова освітнього процесу - українська      

 

 

 


 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №191» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Зміст

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Інформаційна довідка………………………………………………………..3

1.2. Режим роботи закладу……………………………………………………….3

1.3. Кадрове забезпечення………………………………………………………..3

1.4. Матеріально-технічне забезпечення…………………………………  4

 

Розділ ІІ. Навчальний план ЗДО
2.1. Програмно – методичне забезпечення освітньої програми ....6

2.2. Нормативно-правове забезпечення …………………………………… 6

2.3. Пріоритетні завдання на навчальний рік……………………………… 8

 

Розділ IIІ. Організація освітнього процесу
3.1. Зміст освітнього процесу………………………………………………….... 9

3.2.Основні  напрямки роботи закладу........................................  9

3.3. Розподіл спеціально організованої освітньої діяльності………… 9
3.4. Мережа груп ......................................................................... 14

 

Розділ V. Структура навчального року

4.1. Тривалість навчального року.................................................. 15

4.2. Літній оздоровчий період ………………………………………………… 15

4.3. Тривалість занять …………………………………………………………...15


Розділ VІ.  Модель випускника закладу дошкільної освіти……  16

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Інформаційна довідка

 • Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 191», Саксаганського району міста Кривого Рогу підпорядкований відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради.
 • Розташований за адресою: 50036, м. Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 14а
 • Е-mail: [email protected].
 • Код ЄДРПОУ: 25818635
 • Адреса сайту  https://natalia.dnepredu.com/
 • Тел.. 097 699 78 51
 • Завідувач закладу  - Бондар Ірина Миколаївна
 • Дата заснування закладу - 1967 рік
 • Проектна потужність  - 110 місць
 • Площа земельної ділянки  - 5109 м2
 • Площа будівлі - 1167,6  м2
 • Кількість груп -  6: 2 групи дітей раннього віку,
                               1 група дітей молодшого дошкільного віку,
                               1 група дітей середнього дошкільного віку,
                               1 група дітей старшого дошкільного віку.
                               1 група різновікова.
 • Мова навчання – українська
 • Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.
 • Години прийому завідувача  - з 13.00 до 17.30

 

1.2. Режим роботи закладу

Заклад працює за 5-денним режимом роботи.
Режим роботи закладу:  7.00 – 17.30 – 5 груп
                                          7.00 – 19.00 – 1 група

 

1.3. Кадрове забезпечення

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Педагогічні кадри мають повну вищу, неповну вищу, базову освіту за відповідною спеціальністю.
         Загальна кількість працівників складає 35 осіб, з них - 15 педагогічних
працівників, 1 - медичний працівник, 19 осіб обслуговуючого персоналу.

Посада

Категорія

Пед.

звання

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Без категорії

Вих.-ль –методист

 

 

 

1

 

 

Практичний психолог

 

 

 

1

 

 

Керівник музичний

 

 

 

1

 

 

Вих.-ль

 

0

1

4

 

1

1

Згідно з перспективним планом проходження атестації у 2021 році
заплановано атестувати 3-х педагогів: вихователя-методиста Поповіченко М.М., вихователів – Свідову Г.Я., Петінову В.Л. Згідно з
перспективним планом проходження курсів підвищення кваліфікації
протягом 2021 року заплановано направити на курси при КДПУ вихователів – Зотову А.А., Непомящу Я.В.

 

1.4. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності ЗДО перебуває на достатньому рівні, чому сприяє систематична робота у цьому напрямку
адміністрації закладу. Усі приміщення ЗДО відповідають санітарно-гігієнічним нормативам та сучасним вимогам.
        Освітнє середовище закладу наповнене відповідно до «Примірного
переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти», затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 р. № 1633. Безпечність умов у закладі створено відповідно до вимог листа МОН України від 14.02.2019 р. № 1/11 -1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»

Відомості про матеріально-технічного забезпечення

 

№ з/п

Найменування приміщень освітнього призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість приміщень, майданчиків (одиниць)

Площа приміщення

В оперативному управлінні або у господарчому відданні

1

Кабінет завідувача

1

9,1

В оперативному управлінні

2

Методичний кабінет

1

13,1

В оперативному управлінні

3

Кабінет практичного психолога

1

9,7

В оперативному управлінні

4

Музичний зал

1

61,4

В оперативному управлінні

5

Медичний блок

1

9,1

В оперативному управлінні

6

Роздягальня

6

86,50

В оперативному управлінні

7

Спальня

6

156,3

В оперативному управлінні

8

Ігрова

6

365,8

В оперативному управлінні

9

Умивальня

6

42,9

В оперативному управлінні

10

Вбиральня

7

29,00

В оперативному управлінні

11

Мийна

7

25,6

В оперативному управлінні

12

Кухня

1

30,4

В оперативному управлінні

13

Комора

7

30,3

В оперативному управлінні

14

Веранда

3

10,1

В оперативному управлінні

15

Коридор

10

49,4

В оперативному управлінні

16

Тамбур

2

4,6

В оперативному управлінні

17

Вбудована  шафа

10

4,3

В оперативному управлінні

18

Електрощитова

1

2,8

В оперативному управлінні

19

Пральня

1

18,8

В оперативному управлінні

20

Сушильна

1

8,1

В оперативному управлінні

21

Приміщення

4

39

В оперативному управлінні

22

Сходинкова клітина

3

34,4

В оперативному управлінні

23

Вбиральня

2

3,4

В оперативному управлінні

24

Приміщення п/д

6

524,2

В оперативному управлінні

25

Комора п/д

2

18,2

В оперативному управлінні

26

Тіньовий навіс

6

135,6

В оперативному управлінні

27

Басейн

1

6,2

В оперативному управлінні

 

 

 

Розділ ІІ. Навчальний план ЗДО

2.1. Програмно – методичне забезпечення

         У 2020 – 2021 н. р.  освітній процес у дошкільному закладі здійснюється на основі таких документів:

 • Базовий компонент дошкільної освіти (схвалений рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05. 2012);
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан; (лист Міністерства освіти і науки України від 25.05.2017 р. № 1/11-4988); та за парціальними програмами:
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);
 • «Вчимося жити разом», парціальна програма з розвитку соціальних навичок , ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (Піроженко Т.О., Хартман О. Ю)
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.М.. Гніровська О.З., Линник Т.А.);
 • «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоровя та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. – Лохвицька Л.);
 • Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

«Шаховими стежинами»,  програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи. (Купрієнко В. І., Ходосенко О. Ю., Сандакова О. Д

 

2.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗДО

Освітня діяльність у закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному
році буде організована відповідно до наступних документів:

 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон України «Про охорону дитинства»;
 • Конституція України про права дитини;
 • Конвенція ООН  про права дитини;
 • Базовий компонент дошкільної освіти в Україні;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» /21.01.2000 р. № 1094/.
 • Наказ міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і вікових груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ»
 • Наказ Міністерства Освіти України «Про порядок встановлення плати батьків за перебуванням дітей в державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах». /21.11.02 р. № 667/
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2014 № 750 «Про надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про дошкільний навчальний заклад». /12.03.03 р. № 305/
 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1/9-306 «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»
 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 21.04.2007 № 1/9-36 «Про режим роботи в дошкільних навчальних закладах»
 • Лист МОН України «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів» № 1/9-369 від 27.05.2010 р.
 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»
 • Інструктивно-методичний лист Міністерста освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 1/9-57 «Про  організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
 • Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 16.03.2012 р. № 1/-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Додаток до листа МОН України від 28.05.2012 р. № 1/90-413)
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (Додаток до листа МОН від 25.07.2016 р. № 1/9-396)
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (Додаток до листа МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-454)
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (Додаток до листа МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-456)
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи дошкільних навчальних закладах по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» (Додаток до листа МОН України від 28.05.2012 р. № 1/90-413)
 • Лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411. «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році»

 

2.3. Пріоритетні завдання на навчальний рік

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації
діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у
220/2021 навчальному році» (додаток до листа МОН від 02.07.2019 №1/9- 419), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2020–2021 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких завдань:

 • Сконцентрувати роботу педагогічного колективу на впровадження сучасних підходів до логіко-математичного розвитку дошкільників в процесі розумово-пізнавальної діяльності.
 • Продовжити поглиблену роботу  педагогів щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у них розуміння цінності власного здоров’я, необхідності дотримання правил безпеки життєдіяльності.
 • Систематизувати роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників  через інтерактивні технологій з метою підвищення якості мовленнєвої діяльності та збагачення активного словника дітей
 • Продовжити посилено використовувати літературні твори  В.Сухомлинського для формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими людьми

 

Завдання літнього оздоровчого періоду:
1. Забезпечити належні умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дошкільників шляхом використання цілющого впливу природних засобів.
2. Створювати розвивальне середовище та психологічний комфорт, що сприятиме активізації пізнавального розвитку і формуванню в дитини цілісних уявлень про довкілля.
3. Збагачувати практичних досвід дітей через залучення до різних видів діяльності – ігрової, рухової, пізнавальної,комунікативно – мовленнєвої, пошуково – дослідницької, трудової.
 

 

Розділ IIІ. Організація освітнього процесу

3.1. Зміст освітнього процесу

Організація освітнього процесу  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

Зміст освітнього процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.,  що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Заклад дошкільної освіти та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу.

Мова освітнього процесу - українська   

 

3.2.Основні  напрямки роботи закладу

1.Реалізація завдань Базового компоненту дошкільної освіти.

2.Формування сучасного, єдиного освітнього, здоров’язберігаючого, комунікативного  простору взаємодії з урахуванням потреб та інтересів дітей з метою забезпечення системного повноцінного фізичного, психічного, духовного, соціального, мовленнєвого, екологічного, економічного розвитку вихованців.

3.Здійснювати  роботу моделі фізкультурно – оздоровчих заходів, активізувати нетрадиційні методи оздоровлення, використовуючи традиційне та нестандартне спортивне обладнання.

4.Спрямувати роботу з дошкільниками на формування духовного потенціалу, виховання патріотичних почуттів, доцільну краєзнавчу роботу.

5.Удосконалювати  оснащення осередків для організації середовища з ранньої профорієнтації та логіко – математичного виховання з метою розвитку соціально адаптованої особистості, створити умови для практичної реалізації питань ранньої профорієнтації дошкільника.

6.Спрямувати роботу педагогічного колективу на гармонізацію взаємовідносин із сучасною сім’єю на засадах партнерства, впровадивши  дистанційні форм спілкування з батьківською громадою

 

3.3. Розподіл спеціально організованої освітньої діяльності

група № 1, ранній вік

Поне-

ділок

Мовленнєвий розвиток

зв’язне мовлення/граматична правильність мовлення

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

Фізичний розвиток

9.45-10.00

Вів

торок

Ознайомлення з соціумом /довкілля/

9.10 – 9.20

Музична діяльність

9.30 – 9.45

Сенсорний розвиток

9.55 – 10.05

10.10 – 10.20

Середа

Ознайомлення з природою

9.10 – 9.20

Ліплення/Аплікація

9.30 – 9.40

9.45 – 9.55

Фізичний розвиток

10.05 - 10.20

Четвер

Мовленнєвий розвиток

словникова робота/звукова культура мовлення

9.10 – 9.20

9.25– 9.35

Сенсорний розвиток

/конструювання/

9.45 – 9.55

10.00 – 10.10

П’ят-

ниця

Малювання

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

Музична діяльність

9.45 – 10.00

ранкова гімнастика – 8.00

муз.розвага  - I,III – четвер – 15.15 – 15.30

фіз.розвага  - I,III – вівторок – 15.15 – 15.30

фізкультура на повітрі – вівторок, четвер

                                                 

група № 6  ранній вік

Поне

ділок

 

Сенсорний розвиток

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

Фізичний розвиток

9.50 – 10.05

Вів

торок

Мовленнєвий розвиток

словникова робота/звукова культура мовлення

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

 

Ліплення / Аплікація

9.45 – 9.55

10.00 - 10.10

Середа

Сенсорний розвиток

/конструювання/

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

Ознайомлення з природою

9.45 – 9.55

Музична діяльність

10.00 – 10.15

Чет

вер

Мовленнєвий розвиток

зв’язне мовлення/граматична правильність мовлення

9.10 – 9.20

9.25 – 9.35

Фізичний розвиток

9.50 – 10.05

П’ят-

ниця

Ознайомлення з соціумом /довкілля/

9.10 – 9.20

Малювання

9.30 – 9.40

9.45 – 9.55

Музична діяльність

10.10 – 10.25

ранкова гімнастика – 8.00

муз.розвага  - II,IV – четвер – 15.15 – 15.30

фіз.розвага  - IІ, IV – вівторок – 15.15 – 15.30

фізкультура на повітрі – вівторок, п’ятниця

 

група №  5,  молодший дошкільний вік

Понеділок

Ознайомлення з природою / довкіллям

9.00 – 9.15

Музична діяльність

9.35 – 9.55

Народознавство

10.05 – 10.20

Вів-

торок

Математичний розвиток

 

9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

Ліплення /аплікація

 

9.45 –10.00

10.05 – 10.20

Фізичний розвиток(заняття на вулиці)

11.00 – 11.20

 

Середа

Мовленнєвий розвиток звукова культура мовлення/ граматична правильність мовлення

9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

Музична діяльність

10.00 – 10.20

Четвер

Малювання

9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

Фізичний розвиток

9.45 – 10.05

Художня література + театралізована діяльність

10.15 – 10.30

П’ятниця

Мовленнєвий розвиток

словникова робота/звукова культура мовлення

9.00 – 9.15

9.20 – 9.35

Фізичний розвиток

9.50 – 10.10

ранкова гімнастика – 8.00

муз.розвага  -  II,IV – вівторок – 15.15–15.35

фіз.розвага  - I,III – середа – 15.15 – 15.35

фізкультура на повітрі – понеділок, середа

 

група № 4  середній  дошкільний вік

Понеділок

Ліплення

9.00 – 9.20

9.25 – 9.45

Фізичний розвиток

10.00 – 10.25

Ознайомлення з соціумом

10.35-10.55

Вівторок

Логіко-математичний розвиток

 

9.00 – 9.20

9.25 - 9.45

Музична діяльність

9.55 – 10.20

Народознавство

10.30 – 10.50

Середа

Мовленнєвий розвиток

граматична правильність мовлення/зв’язне мовлення

9.00 – 9.20

9.25 – 9.45

 

Аплікація

9.55 – 10.15

10.20 -10.40

Фізичний розвиток (заняття на вулиці)

11.00 – 11.25

 

Четвер

Ознайомлення з природою/довкіллям

9.00 – 9.20

Мовленнєвий розвиток

звукова культура мовлення/ словникова робота

9.25 – 9.40

9.50 – 10.10

Музична діяльність

10.20 - 10.45

П’ятниця

Малювання

9.00 – 9.20

9.25 – 9.45

Художня література + театралізована діяльність

9.50 – 10.10

Фізичний розвиток

10.20 – 11.45

ранкова гімнастика – 8.20

муз.розвага  -  II,IV  – середа – 15.15 – 15.40

фіз.розвага  - I,IІІ – четвер  – 15.15 – 15.40

фізкультура на повітрі – вівторок,четвер

 

Група №2, старший дошкільний вік

Понеділок

Ліплення

 

9.05 – 9.30

9.30 – 9.55

Ознайомлення з довкіллям 

10.00 – 10.25

Фізичний розвиток

10.35 – 11.05

Ознайомлення з соціумом - формування основ моральних якостей/основи правової культури

15.15 – 15.40

Вівторок

Музична діяльність

9.00 – 9.30

Логіко-математичний розвиток

 

9.35 – 10.00

10.00 – 10.25

Мовленнєвий розвиток - звукова культура мовлення/граматична правильність мовлення

10.30 – 10.55

10.50 – 11.15

Середа

Аплікація

9.05 – 9.30

9.30 – 9.55

Ознайомлення з природою

10.00 – 10.25

Фізичний розвиток

10.35-11.05

Мовленнєвий розвиток – навчання елементів грамоти + підготовка до навчання письма

15.15 – 15.40

Четвер

Музична діяльність

9.00 – 9.30

Логіко-математичний розвиток/

Економічне виховання  

9.35 – 10.00

10.05 – 10.30

Народознавство

10.35 – 11.00

Художня література + театралізована діяльність

15.15 – 15.40

П’ятниця

Малювання

9.00 – 9.25

9.30 – 9.55  

Мовленнєвий розвиток

словникова робота/зв’язне мовлення

10.00 – 10.25

10.00 – 10.25

Фізичний розвиток(заняття на вулиці)

10.30 – 10.55

ранкова гімнастика – 8.30

муз.розвага  – I, III – середа – 16.05 – 16.35

фіз.розвага  - I,III– середа – 16.00 – 16.30

фізкультура на повітрі – вівторок, четвер

 

група №  3 різновікова група

Поне

ділок

 

Музична діяльність

9.00 – 9.30

Мовленнєвий розвиток

звукова культура мовлення/ словникова робота

9.40 – 9.55(м)

10.00 –10.25(ст)

Художня література + театралізована діяльність

15.15 – 15.40

Вівторок

 

 

Логіко-математичний розвиток

9.00 – 9.15(м)

9.15 – 9.40 (ст)

Ліплення

9.45– 10.00 (м)

10.00–10.25 (ст)

Фізичний розвиток

10.35 – 11.05

Народознавство

15.15 – 15.40

Середа

 

Музична діяльність

9.00 – 9.30

Мовленнєвий розвиток

граматична правильність мовлення/зв’язне мовлення

9.35 – 9.50(м)

9.50 – 10.15(с)

Ознайомлення з довкіллям

10.25 – 10.40(м)

10.40 – 11.05(с)

Логіко-математичний розвиток/

Економічне виховання

15.15 – 15.40 (с)

 

Четвер

Ознайомлення з природою

9.00 – 9.15(м)

9.20 – 9.45 (ст)

Аплікація

 

9.55 – 10.10 (м)

10.15 – 10.40(с)

Фізичний розвиток (заняття на вулиці)

11.10 – 11.40

Мовленнєвий розвиток - навчання елементів грамоти + підготовка до навчання письма

15.15 – 15.40 (с)

П’ятниця

Фізичний розвиток

9.10 – 9.40

Малювання

9.50 – 10.05(м)

10.10 – 10.35(с)

Ознайомлення з соціумом - формування основ моральних якостей/основи правової культури

15.15 – 15.40

ранкова гімнастика – 8.10

муз.розвага  - II,IV – вівторок – 16.00 – 16.30

фіз.розвага – II, IV – середа – 16.05 – 16.35

фізкультура на повітрі – понеділок, середа

 

 

3.4. Мережа групп

 

У 2020-2021 н.р. у задкаді працює 6 вікових груп:

Група № 1 – "Веселі курчата" ранній вік 

                       Час роботи: 7.00 – 17.30

Група № 2 – "Веселий вулик" старшого дошкільного віку 

                       Час роботи: 7.00 – 17.30

Група № 3 – "Сонечко" різновікова группа

                       Час роботи: 7.00 – 19.00

Група № 4 – "Метелики" середнього дошкільного віку 

                       Час роботи: 7.00 – 17.30

Група № 5 – "Чомусики"молодшого дошкільного віку 

                       Час роботи: 7.00 – 17.30

Група № 6 – "Веселі дзвіночки" ранній вік  

                      Час роботи: 7.00 – 17.30

 

 

 

 

ЗДО

Проектна

потужність

приміщ.

Фактична кількість груп та дітей

З них: фактична

кількість груп за призначенням

В них дітей

Режим роботи

(к-ть груп)

Режим роботи

(к-ть дітей)

ясла

сад

всього

загального

розвитку

загального

розвитку

10,5 год

12 год

10,5 год

12 год

місць

груп

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

 

 

 

191

 

110

6

2

22

4

74

6

96

 

6

 

96

 

5

 

1

 

83

 

13

 

 

Розділ V. Структура навчального року

4.1. Тривалість навчального року

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

 

4.2. Літній оздоровчий період

Відповідно до п.25 Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 визначено, що оздоровчий період в дошкільних закладах  триває з 01 червня до 31 серпня. 

 

4.3. Тривалість занять

Згідно Наказу МОН від 20.04.2015  № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» тривалість заняття залежно від віку вихованців:
 - для дітей віком від 1 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин.:
- у молодшій групі - не більше 15 хвилин;
- у середній - 20 хвилин;
- у старшій - 25 хвилин.
        Організоване навчання у формі фізкультурних та музичних  занять проводяться з  дворічного віку. Тривалість занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6 (7) років - 25-30 хвилин.

 

 

Розділ VІ.  Модель випускника закладу дошкільної освіти

 • сформовані основні фізичні якості, рухові уміння, культурно-гігієнічні,
  оздоровчі навички та навички безпеки життєдіяльності;
 • сформований позитивний образ «Я», створена база особистісної культури дитини;
 • сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і
  відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка;
 • сформовані навички соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим;
 • сформований інтерес та вміння розуміти інших, бажання долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, вміння оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей, узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства;
 •  сформовані уявлення про природу планети Земля та Всесвіт;
 • розвинута емоційно-ціннісна відповідальність екологічного ставлення до природного довкілля, сформовані навички дотримання правил природокористування;
 • сформована готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою;
 • сформоване почуття краси в її різних проявах, ціннісне ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва;
 •  розвинуті творчі здібності;
 •  сформовані елементарні трудові, технологічні та художньо-продуктивні навички, самостійність, культура та безпека праці;
 • сформовані навички культури споживання;
 •  розвинуті творчі здібності, самостійність, ініціативність, організованість в ігровій
  діяльності та сформований стійкий інтерес до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому;
 • сформоване вміння будувати дружні, партнерські стосунки та ігрові об’єднання за інтересами;
 • сформовані доступні уявлення, еталони, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу.
 • сформована здатність застосовувати отримані знання у практичній діяльності, володіти способами пізнання дійсності;
 • розвинуте наочно-дієве, наочно-образне, словесно-логічне мислення;
 • сформований інтерес до пошуково-дослідницької діяльності;
 • сформовані елементарні математичні уявлення, цілісна картина світу;
 • сформована компетентна поведінка в різних життєвих ситуаціях;
 • сформована культура мовлення та спілкування;
 • засвоєні навички володіння елементарними правилами користування мовою у різних життєвих ситуаціях.