КЗ "ДНЗ № 191" КМР
Освітній процес

 

 

 

 

 

Для забезпечення освітнього процесу, створення оптимальних соціально-психологічних умов, для формування компетентної особистості в дошкільному закладі працюють:

 

Методичний кабінет

              методист: Поповіченко Марина Михайлівна

              освіта: вища, педагогічна

В методичному кабінеті систематизовано кращій педагогічний досвід педагогів міста, району, які сприяють підвищенню професійного рівня методичної грамотності та творчої активності педагогів.

 

Музичний зал

              музичний керівник: Лариса Юріївна Фіщенко

              освіта: середня спеціальна

Основний напрямок - створення оптимальних умов для розвитку здібностей та талантів малюків.

 

 Спортивний зал

Заняття з фізичної культури розвивають у дітей інтерес до систематичного фізичного удосконалення, формування фізичної компетентності.

 

     Освітній процес здійснюється відповідно до Базового компоненту України та державних базових програм розвитку дошкільників.

         В основі роботи з дітьми - цілісний підхід до виховання компетентної особистості, впровадження особистісно-орієнтованого навчання, розвиток здібностей та інтересів дітей з перших років життя.

 

Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу:

створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності;

формування морально-естетичної особистості на основі відродження національних приоритетів, використання духовної спадщини українського народу;

практична реалізація методу індивідуального медико-психологічного супроводу з метою збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної дитини.

 

 

 

                               Організація та зміст освітнього процесу

 

Організація освітнього процесу  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань закладу дошкільної освіти.

 

Зміст освітнього процесу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізується відповідно до програм розвитку, навчання, виховання дітей  «Українське дошкілля»: Програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.,  що рекомендована Міністерством освіти і науки України.

 

Заклад дошкільної освіти та його окремі групи обирають для роботи одну із зазначених програм. Рішення про вибір програми обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

 

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на рік, що схвалюється педагогічною радою закладу.

 

Мова освітнього процесу - українська